UIB Campus Digital 40.0


Per a què UIB Campus Digital 40.0?

Els temps canvien i la manera d’entendre i d’usar el llenguatge, per part de les noves generacions, també.

Som conscients del fet que conèixer bé les bases de les quals parteixen els nostres estudiants és clau per aconseguir millors resultats com a docents pel que fa a la seva formació.

Sabem que els problemes s’interrompen enfrontant-nos-hi directament, amb solucions proposades de millora sota el braç. Conèixer per què els nostres estudiants avancen a través de la comprensió dels llenguatges participatius que empram els professors, o no, només es pot saber treballant amb els estudiants, per així saber de primera mà tot el que ens pugui ajudar a millorar dia a dia.

La UIB és una universitat que escolta, propera i que formam tots. SOM UIB és la nostra filosofia, que no s’entén sense un pla efectiu d’escolta activa, que ja iniciam en la remodelació de l’Aula digital en les versions en obert (http://auladigital.uib.cat) i en la intranet de les assignatures. Ara, fem passes noves i cercam com fer millors continguts i estratègies educatives amb el suport d’eines digitals, a les assignatures que així ho requereixin.

Objectiu

Conèixer els llenguatges audiovisuals que manegen els estudiants.

Saber com s’estructuren els vídeos, audiollibres (podcasts), presentacions i material escrit de la manera més adequada per facilitar-ne així un millor enteniment per part dels estudiants.

Com ho farem?

A través de sessions basades en la tècnica del Design Thinking en tallers d’unes dues hores, participatius i adreçats a estudiants.

Desenvolupam una sèrie de sessions que ens permeten conèixer més enllà de la primera impressió que tots tenim en el moment de dir si ens agrada qualque cosa o no; des d’aquests tallers descobrim les estratègies en les quals es basen les estructures de guió de les ajudes que usam amb els estudiants a l’hora de donar suport a la docència com a professors.

Qui ho farà?

La coordinació i gestió depèn del vicerector de Campus Digital i Transmèdia, que treballa amb el Servei Campus Digital en aquest projecte.

Tot l’equip de Campus Digital hi està involucrat i participa en aquests tallers.

En les seus de Menorca i Eivissa i Formentera el projecte es du a terme amb la participació de les dues tècniques especialistes de Campus Digital que hi tenim, més el suport de l’equip del servei del campus de Palma i Antonio Fernández-Coca, vicerector de Campus Digital i Transmèdia.

Què farem amb els resultats? 

Compartirem amb tots els docents de la UIB un llibre blanc que pugui orientar-los sobre com elaborar aquests materials. Els docents seran lliures de seguir aquestes pautes o no. Nosaltres donam pistes, però després la responsabilitat de cada assignatura depèn de cada professor.

Desenvoluparem aquests materials, quan la seva realització depengui de les funcions del vicerectorat, seguint les pautes de guió que descobrirem gràcies a UIB Campus Digital 40.0.

Per què 40.0?

Perquè complim 5 segles i 40 anys com a Universitat i ara ens plantejam començar un projecte, únic a Espanya, en el qual ens acostam als estudiants, per formar una pinya que ens permeti evolucionar, en una nova versió punt zero, que vagi fent passes que no quedaran en aquesta edició, sinó que aniran avançant, ja que, com diguérem a l’inici d’aquest document, «els temps canvien i la manera d’entendre i d’usar el llenguatge, per part de les noves generacions, també».

Lemes

La UIB t’escolta.

UIB, ensenyament superior pensat per a l’estudiant.

Docents propers als nous llenguatges generacionals dels estudiants.

UIB, pionera en l’escolta activa sobre els llenguatges dels estudiants.

La UIB, diàlegs amb estudiants per conèixer millor les seves necessitats

Els temps canvien, la UIB va amb els temps.

Escolta activa, la clau des de la UIB per arribar millor a l’estudiant.

La UIB apropa necessitats docents i llenguatges audiovisuals contemporanis.

Consultes i dubtes

Vr.transmedia@uib.cat

Uib40.0@uib.cat