Tallers de formació per a l'alumnat

Curs d'ús bàsic d'Aula digital

Presentació

Aula digital és la plataforma educativa de la Universitat de les Illes Balears, on hi ha disponibles les assignatures que formen part del pla d’estudis dels estudiants.

El professorat posa a disposició dels alumnes diferents materials, recursos i activitats necessaris per al procés d’ensenyament-aprenentatge. Motiu pel qual Aula digital es converteix en una eina indispensable en la vida acadèmica d’un estudiant.

En aquest curs es treballaran els aspectes bàsics de l’eina i es veuran les diferents possibilitats que té Aula digital, des del punt de vista de l’alumne.

Objectius

  • Conèixer la plataforma educativa Aula digital
  • Desenvolupar les destreses bàsiques per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

  • Accés a Aula digital
  • Interfície d’Aula digital
  • Opcions disponibles per als alumnes

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància i d’autoformació, en què els participants podran treballar, de manera individual i al seu propi ritme, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran, dins el curs, els continguts i els recursos necessaris per comprendre l’Ús bàsic d’Aula digital i fer-ne un bon ús, tot de manera autònoma i sense temporització. Per a qualsevol consulta, hi haurà disponible un fòrum de dubtes.

Avaluació, activitats i criteris

Aquest és un curs sense certificació i per tant no hi ha activitats a fer ni criteris d’avaluació.

Idiomes: català

Modalitat: a distància

Destinataris: alumnat de la UIB, preferentment de primer curs

Professorat: Marina Arrabal, Joan Nadal, Sole Rodríguez, Aina Torres

Prerequisits: cap