Banner IV Jornades d'Experiències Docents

Les V Jornades d'Experiències Docents a la UIB es duran a terme del 2 al 8 de febrer de 2023 en format presencial i en línia, de la manera següent: el dia 2 de febrer començarem amb activitats presencials, i fins al 8 de febrer continuarem a un espai habilitat a Aula digital. Són les cinquenes Jornades; per celebrar aquest aniversari tan especial hem preparat un programa molt interessant.

Com cada any, us convidam a compartir-hi les vostres experiències innovadores lligades als plans d'estudis dels títols de grau i de postgrau. Aquesta vegada les línies temàtiques tractaran sobre l'ús de noves metodologies i eines d'avaluació, la competència digital docent per a la millora de la pràctica educativa, l'aprenentatge professionalitzador i les estratègies metodològiques d'innovació docent.

Aprofitant aquesta trobada, ens centrarem també a reflexionar sobre els canvis motivats per l'activació del nou Reial Decret 822/2021, que determina la creació i l'evolució dels graus, i a partir del qual es volen posar en marxa tota una sèrie d'innovacions en el procés d'ensenyament-aprenentatge, les quals —tenint sempre presents els resultats d'aprenentatge per a la vida professional— poden canviar en pocs anys la fisonomia dels plans d'estudis de la UIB aportant-hi modalitats, metodologies i processos nous. Ens sembla fonamental valorar-hi tots aquests canvis que afectaran tothom.

Us hi esperam!

Línies temàtiques

 • Ús de noves metodologies i eines d’avaluació
 • Experiències centrades en la innovació de l'avaluació, com poden ser:

  • L'avaluació de resultats específics d'aprenentatge
  • L'avaluació per competències
  • L'avaluació contínua
  • L’aplicació d'analítiques d’aprenentatge per millorar aspectes de la docència
 • Competència digital docent per a la millora de la pràctica educativa
 • Aplicació de les TIC en algunes de les àrees següents (d’acord amb el Marc comú de competència digital docent):

  • Informació i alfabetització informacional
  • Comunicació i col·laboració
  • Creació de continguts digitals
  • Resolució de problemes
 • Aprenentatge professionalitzador
 • Innovacions que cerquen un aprenentatge lligat a la realitat, organitzat a partir dels resultats i les competències professionals que ha de saber desenvolupar un titulat en acabar la formació. L'objectiu és perfilar un «saber actuar» complex davant situacions i reptes concrets, que impliquin mobilitzar una gran quantitat i diversitat de coneixements, capacitats, destreses i valors. En serien exemples l’aprenentatge servei, les pràctiques a centres, o el currículum dual, entre d'altres.

 • Estratègies metodològiques d’innovació docent
 • Innovacions relacionades amb l'ús d'estratègies específiques: aula invertida, treball per projectes, treball col·laboratiu o cooperatiu, entre d’altres.

Organització

Les jornades es duran a terme en format presencial i en línia: començaran el dia 2 de febrer amb les activitats presencials i continuaran fins al 8 de febrer de forma virtual. Amb aquesta finalitat, s’activarà un espai a Aula digital per a les V Jornades d’Experiències Docents, al qual tindràs accés com a professor.

En aquest espai trobaràs les experiències que hauran compartit els altres docents en format vídeo. Al costat de cada vídeo, hi haurà un fòrum perquè els autors puguin ampliar-ne la informació, fer-ne aclariments..., i també perquè els assistents a les jornades plantegin preguntes i comentaris sobre l’experiència; d’aquesta manera, esdevindrà un espai de diàleg i d’intercanvi d’idees.

Programa

En aquestes jornades combinarem activitats presencials i activitats asíncrones.

Programa d'activitats presencials

2 de febrer a la Sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos - Descarregar programa

9.00 h. Inauguració institucional

9.30 h. «Implicacions en la docència universitària relacionades amb les noves directrius governamentals»

Josep Antoni Pérez, director de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau i professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

10 h. Aplicacions pràctiques

 • «La transformació de la Facultat d'Educació: aprenentatge realista i acompanyament constructiu»
 • Rosa Rosselló i Carme Pinya, vicedeganes de la Facultat d'Educació

 • «Les pràctiques externes curriculars optatives a la Facultat de Ciències»
 • Joan Ribot, degà de la Facultat de Ciències

 • «Aprenentatge servei a la universitat»
 • Berta Paz, responsable del programa ApSUIB

 • «Les càpsules d'èxit professional i les pràctiques en empreses com a eix de l'aprenentatge professionalitzador»
 • Maria del Mar Socias, directora del Departament d’Orientació i Inserció Professional, FUEIB

11 h. Berenar

11.30 h. Conferència: «Projecte educatiu de centre, processos de qualitat, acreditació de centre i RD 822/2021: El projecte educatiu de centre com un instrument d'innovació docent per garantir la (real) qualitat dels ensenyaments», a càrrec de Max Turull, professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB), delegat del Rector per a Graus i Màsters de la UB, membre de la Junta Directiva de REDU (Red de Docencia Universitaria) i secretari de la Secció d’Universitat de l’IDP/ICE

13 h. Taula d’experiències

 • «Consolidació dels coneixements teòrics en un context practicoprofessional»
 • Fernando Yáñez Gómez. Departament de Medicina

 • «El joc com a recurs didàctic a les classes de matemàtiques»
 • Juan Vicente Riera Clapés. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

 • «Competències per a la nova era de rehabilitació digital centrada en l'usuari (DIRENE)»
 • Iosune Salinas Bueno i Paz Martínez Bueso. Departament d’Infermeria i Fisioteràpia

 • «Què em dones a canvi? Pla per reduir l’abandonament prematur de l’assignatura i efectes perversos d’una mala concepció de l’avaluació contínua»
 • Javier Capó Parrilla. Departament d’Economia Aplicada

 • «Estratègies per emprar el suport pòdcast com a reforç a l'aprenentatge en la teva assignatura»
 • Antonio Fernández Coca. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Programa d'activitats en línia

Del 3 al 8 de febrer

Dins Aula digital trobareu l'espai de les V Jornades d'Experiències Docents, el qual recollirà les experiències que hauran compartit els participants, en format vídeo.

Al costat de cada vídeo hi haurà un fòrum perquè els autors puguin ampliar-ne la informació, fer-ne aclariments..., i també perquè els assistents a les jornades plantegin preguntes i comentaris sobre l'experiència; d'aquesta manera, esdevindrà un espai de diàleg i d'intercanvi d'idees.

Comunicacions en línia

Ús de noves metodologies i eines d'avaluació

Competència digital docent per a la millora de la pràctica educativa

Aprenentatge professionalitzador

Estratègies metodològiques d'innovació docent

Participació

Si vols participar a les V Jornades d’Experiències Docents, has d’emplenar-ne el formulari de participació que trobaràs a UIBdigital. El termini per enviar les propostes de comunicació acaba el dia 12 de desembre.

Un cop acceptada la teva experiència, hauràs de fer un vídeo per explicar-la. Aquest vídeo es penjarà a l’espai activat a Aula digital per a les jornades, i també s’hi habilitarà un fòrum perquè els assistents puguin fer preguntes i comentaris a l’autor, a fi que es converteixi en un espai d’intercanvi d’idees.

Pots elaborar el vídeo tu mateix, però, si necessites ajuda, no dubtis a contactar amb nosaltres. Al missatge de confirmació de l’acceptació de l’experiència inclourem les instruccions sobre com s'ha d'enviar el vídeo.

S’expedirà un certificat de participació a les persones que han pres part a les jornades explicant-hi les seves experiències.

Inscripció

Si estàs interessat a assistir a les V Jornades d'Experiències Docents, has d'emplenar el formulari d'inscripció.

Condicions per obtenir el certificat d'assistència:

 • Per obtenir un certificat per les deu hores de les Jornades has d'assistir i signar a la sessió presencial de dia 2 de febrer i participar almenys a dos fòrums diferents dins l'espai virtual de les Jornades.
 • Si només assisteixes de manera presencial dia 2 de febrer o sols participes en l'activitat en línia, obtindràs un certificat de cinc hores.

Dates importants

 • Data límit d’inscripcions: 26 de gener
 • Termini per enviar les propostes de comunicació: 12 de desembre
 • Data d’acceptació de les propostes de comunicació: 16 de desembre
 • Data límit per enviar les videoexperiències: 16 de gener

Comitè organitzador

Dubtes o suggeriments

Si tens cap dubte o suggeriment, emplena aquest formulari o envia un missatge a jornades.docents@uib.cat.