Materials escrits


Imatge que mostra una portada d'una plantilla

Campus Digital Illes i CD50

Per a aquells docents que decideixin compartir, amb els seus estudiants, materials en format escrit i que desitgin tenir una imatge gràfica que permeti una major facilitat de lectura per part de l'usuari, hem desenvolupat un model de publicació en pdf que tenim disponible per als professors que imparteixen classes a Campus Digital Illes i en la modalitat 50.

Hi ha diversos tipus de materials escrits: blocs temàtics, unitats bàsiques de continguts que desenvolupen una part concreta de l’assignatura, poden incloure elements gràfics (taules, diagrames, imatges...) que ajudin a la comprensió dels conceptes; guies d’estudi, contenen les orientacions necessàries per a l’estudi dels continguts: què aprendrà l’alumne, quins coneixements previs ha de tenir i de quins recursos disposarà; fitxa d’activitat, presenta les activitats que es duran a terme en l’assignatura: qüestionaris d’autoavaluació, exercicis per resoldre i d’altres ja resolts, casos pràctics...

Campus Digital ha elaborat una plantilla per a cada tipus de material, amb la finalitat de simplificar la tasca dels docents; podeu trobar-les a: https://campusdigital.uib.cat/Atencio-al-professorat/Materials-CD-Illes/

Mostra de Guia d'estudi

Guies d'estudi

Emmarcat dins el projecte UIB Campus Digital 40.0, durant el curs 2018-19 hem dut a terme una sèrie de tallers amb els alumnes, per conèixer de quina manera haurien de ser els continguts de les assignatures, a fi de facilitar-ne i millorar-ne la comprensió. 

Com a resultat dels seus suggeriments i comentaris, et proposam crear Guies d’estudi, breus i concises, que ajudin els estudiants a contextualitzar i a focalitzar els distints temes de les assignatures.

A través d’aquestes guies, els professors podreu explicar a l’alumne què aprendrà, com ha de treballar i com serà avaluat, quins seran els conceptes claus que hauran de conèixer, un cop hagi acabat l’estudi del tema, etc.

Per facilitar aquesta tasca, t’oferim un formulari web on podràs completar la informació necessària. Després, els tècnics de Campus Digital l'importaran a la teva assignatura a Aula digital.

També tens a la teva disposició una ajuda per emplenar el formulari i conèixer en què consisteix la guia d'estudi.