Escoltar
  • Videoconferència d'escriptori: una ajuda en la docència digital
    07/01/2020 Les eines per dur a terme videoconferències d’escriptori esdevenen de gran utilitat en la millora de la comunicació i dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Així, es converteixen en un suport a la tasca docent.

Experiència digital