Coneix les possibilitats de treballar en línia a través d'Aula digital

 

Si vols o necessites treballar en línia la teva assignatura, ho pots fer utilitzant totes les possibilitats que té la nostra plataforma de teleeducació, Aula digital. A continuació trobaràs un recull d’idees, estratègies i recomanacions.

Comunicació amb els alumnes

 • Explica quina serà l’estratègia de comunicació que seguiràs amb els teus estudiants
 • Usa el fòrum per fer tutories públiques, ja que pot ser que els alumnes tenguin els mateixos dubtes
 • Empra el correu intern, o el correu electrònic institucional, per a tutories privades
 • Utilitza el tauler de notícies per anunciar i fer comunicats als alumnes de tot el que creguis important
 • Usa una eina de videoconferència per fer una tutoria cara a cara, sempre que així ho hagis acordat amb l’estudiant
 • Programa els missatges perquè s’enviïn automàticament
 • Anima els estudiants a emprar els fòrums per fer debats o per ajudar-se contestant dubtes d’altres companys

Ensenyament en línia

 • Fes la classe per videoconferència d’escriptori, usant una de les eines que tens disponibles a Aula digital
 • Explica un tema amb una presentació, i grava'l amb una eina de videoconferència, perquè es pugui consultar en qualsevol moment

Materials d’aprenentatge

Activitats

 • Explica i detalla les activitats que han de fer. Tenim plantilles que et poden ajudar
 • Organitza les activitats que normalment fas a les classes presencials a través de les eines disponibles a Aula digital (per exemple: fer un debat usant el fòrum, planteja preguntes sobre el contingut usant l’enquesta o el qüestionari...)
 • Demana als teus alumnes que entreguin els treballs a través de les tasques i corregeix i fes-ne la retroacció amb la mateixa eina. Consulta les recomanacions en la configuració, i recorda que pots configurar l’eina per detectar el plagi (webinar sobre Turnitin)
 • Connecta amb els estudiants a través d’eines de videoconferència, perquè facin presentacions orals, defensa de treballs, etc. Facilita'ls les instruccions del funcionament de la videoconferència

Factors d’èxit en una docència en línia

 • Organitza l'Aula digital de la teva assignatura per oferir a l’estudiant un entorn d’aprenentatge clar i de fàcil ús
 • Demana als estudiants, fent una enquesta o una consulta, si estan seguint les instruccions correctament i si entenen els continguts; és important perquè assoleixin els objectius plantejats a l’assignatura
 • Fomenta el treball col·laboratiu dels estudiants, i avalua’ls fàcilment
 • Pots ser present sempre dins l’aula fent retroaccions a tot el que faci l’estudiant
 • Comparteix i explica els criteris d’avaluació de cada activitat, com per exemple amb l’ús de rúbriques
 • Marca la temporalització i col·loca-la en un lloc destacat a l’assignatura. És important que els alumnes sàpiguen quin temps tenen per revisar els continguts i fer les activitats. Fes recordatoris dels terminis més importants
 • Anuncia les novetats que incorpores a la teva assignatura, a través del tauler de notícies o el fòrum